Sponzoring

Veríme v zdieľania. S klientami zdieľame ich radosti z dosiahnutých výsledkov, aj obavy, ktoré sú pri všetkých väčších projektoch prirodzené. So zamestnancami sa delíme o ich radostné chvíle, úspechy a výhry v osobnom živote, ale aj starosti a problémy. Zdieľaním sa tie negatívne veci stávajú menšími a tie pozitívne naopak ďaleko väčšími. A keďže chceme, aby tých dobrých vecí bolo na svete stále viac, podporujeme dobré aktivity, dobré podujatia a dobré nápady.

Sme veľmi radi, že aj vďaka podpore gd-Teamu uzreli svetlo sveta práve tieto projekty:

Veľmi aktívne sa angažujeme v oblasti podpory športovania mládeže. Preto sme sa rozhodli aktívne podporovať mladé talenty lokálneho družstva kadetov B.K.P. Pezinok.

Nemenej podobným spôsobom aktívne podporujeme naše mladé plavecké nádeje zo Športového plaveckého klubu Polície Pezinok.

V rámci športového prostredia podporujeme aj už známych profesionálov vo svojom odvetví, medzi ktorých jednoznačne patrí aj slovenská reprezentantka v športovej streľbe – trap Jana Špotáková.

Ako forma back-to-back sponzoringu nášmu regiónu sa venujeme aj podpore lokálnych kultúrnych podujatí, medzi ktoré patrí aj známe Vinobranie Pezinok.