Tlačové správy

16 sep 2019
IT už dávno nie je len doménou mužov. Prečo sa dozviete v rozhovore s našou kolegyňou SAP konzultantkou.

SAP konzultantka Michaela: Nad IT sférou som sa nikdy nezamýšľala ako nad doménou mužov

 20 júl 2019
Aké je to pracovať pre gd – Team? Prečítajte si rozhovor s našim kolegom a možno zistíte, že hľadáme práve Vás!

100 % home office, nekorporátne prostredie a významní klienti vo svete i doma18 júl 2019
gd-Team sa stal certifikovaným SAP PCoE VAR zlatým partnerom

V júli 2019 spoločnosť gd-Team absolvovala niekoľkotýždňový SAP PCoE audit, ktorého cieľom bola možnosť poskytovať služby údržby a podpory SAP produktov pre zákazníkov napriamo.

gd-Team auditom úspešne prešiel a vďaka tomu sa stal certifikovaným SAP PCoE Gold Partner.10 dec 2018
gd-Team získal striebornú medailu v rámci prestížnej súťaže SAP Quality Awards 2018

Integrovaný informačný systém Bratislavskej vodárenskej spoločnosti ocenený prestížnou európskou cenou SAP Quality Awards. Odborným garantom a realizátorom projektu je slovenská poradenská spoločnosť gd-Team.

Bratislava, 10. december 2018: Prestížnym ocenením SAP Quality Awards oceňuje firma SAP každoročne zákazníkov, ktorí vynikli pri implementácii softvérových riešení SAP. Druhé miesto v kategórii „Fast delivery“ bolo historicky prvé SAP Quality Awards ocenenie v tejto kategórii, ktoré získala slovenská spoločnosť.

Zvýšená efektivita, racionalizácia procesov, online dostupnosť komplexných dát a výrazne zlepšená používateľská hodnota pre koncového zákazníka. A to všetko v požadovanej kvalite, primeranom čase a v nepretržitej prevádzke. Bratislavská vodárenská spoločnosť zvažovala ako ďalej rozvíjať svoje IT systémy už od roku 2012. „Ako jedna zo spoločností, ktorá tvorí kritickú infraštruktúru regiónu sme samozrejme pracovali s niekoľkými alternatívami, ktoré by najlepšie naplnili naše požiadavky. Jednou z nich bola implementácia systému na báze SAP, ktorý sme vyhodnotili ako najvhodnejšie riešenie. Systémy na báze SAP sú v sieťových odvetviach štandardom, na ktorom funguje približne 80% významných európskych dodávateľov z týchto odvetví,“ hovorí Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, generálny riaditeľ BVS, a.s.

Sme veľmi radi, že si BVS vybrala riešenie SAP a ako odborného implementátora práve gd-Team. Naše vyše desaťročné skúsenosti s implementáciou systému SAP pre klientov z oblasti sieťových odvetví v Nemecku sa zúročili aj pri tomto projekte,“ uviedol Ing. Erik Gottschall, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti gd-Team, a.s. „Kvalitná a rýchla implementácia systému by nebola možná, ak by sme nedisponovali absolútne profesionálnym tímom našich konzultantov a kvalitným produktom SAP. Aj na druhej strane – u zákazníka, sme sa stretli s manažmentom, ktorý bol presvedčený o dôležitosti zmeny systému a jeho pozitívnom dopade na budúce fungovanie spoločnosti. Táto kombinácia je veľkou výhodou pri akomkoľvek projekte,“ dodáva Erik Gottschall.

Hlavnými výzvami projektu boli konsolidácia existujúcich systémov, dosiahnutie vyššieho komfortu používateľa a zlepšenie kvality a dostupnosti údajov, keďže rýchlejšie a efektívnejšie rozhodovanie prispieva ku kvalitnejšiemu riadeniu firiem a organizácií.  Spoločnosť gd-Team prišla s návrhom kombinácie ERP modulov na riadenie podnikových zdrojov a procesov s IS-U modulmi vyvinutými SAP-om špeciálne pre spoločnosti poskytujúce sieťové služby akými je aj vodárenstvo.

Nový integrovaný systém okamžite po ostrom štarte na začiatku roka 2018 začal vykazovať svoje pozitíva. „Systém INTEGRIS má funkcionality, ktoré racionalizujú mnohé vnútropodnikové procesy, zefektívňujú spracovanie údajov a zároveň poskytujú lepšiu komunikáciu s koncovým zákazníkom. Aj keď je samozrejmé, že každý systém sa istú dobu zabieha, INTEGRIS sa optimalizuje kontinuálne podľa prichádzajúcich požiadaviek jeho používateľov a výkonov. Naša materská spoločnosť má vysokokvalitný a robustný systém, ktorý je modelovateľný a otvorený nasadeniu nových funkcionalít a ponúka novú kvalitu analytiky pre rozhodovací proces top manažmentu,“ vysvetľuje Ing. Milan Hutkai, generálny riaditeľ Infra Services, a.s., dcérskej spoločnosti BVS, ktorá proces implementácie nového IT systému v spoločnosti zastrešovala.

Európske ocenenie SAP Quality Awards, ktoré získala Bratislavská vodárenská spoločnosť v spolupráci s Infra Services a gd-Team, je výsledkom vysokej kvality práce všetkých participujúcich tímov. Presadiť sa v tak veľkej konkurencii projektov z európskych krajín nie je jednoduché. „Tento úspech znamená, že BVS má zavedený kvalitný, flexibilný a stabilný softvér, ktorý spoločnosti pomôže rozvíjať sa a zavádzať nové služby pre svojich zákazníkov. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tohto projektu,“ uzatvára Ing. Erik Gottschall, riaditeľ a zakladateľ spoločnosti gd-Team, a.s.12 júl 2018
gd-Team je SAP Partner Center of Expertise

Certifikácia a rozšírenie kompetencií na platformu SAP HANA

Spoločnosť gd-Team, a.s., získala certifikát SAP Partner Center of Expertise, ktorý ju oprávňuje v mene SAP poskytovať služby podpory a údržby pre svojich zákazníkov.

gd-Team zároveň rozšíril rozsah certifikovaných služieb o podporu platformy SAP HANA.

Certifikát SAP Partner Center of Expertise (PCoE) oprávňuje SAP Value Added Reseller partnera poskytovať služby podpory a údržby koncovým zákazníkom SAP. Jeho získaniu predchádza úspešné absolvovanie komplexného certifikačného programu. Program certifikácie SAP zákazníkom garantuje, že PCoE partner má potrebné znalosti procesov podpory podľa štandardov SAP, má zručnosti súvisiace s riešeniami a nástrojmi SAP, a že zároveň splnil všetky nároky na kvalitu poskytovaných služieb podpory a údržby.

gd-Team získal PCoE certifikát, ktorý ho oprávňuje vykonávať služby pre tri produktové línie: „SAP Business-All-in-One Support Authorization”, “SAP HANA Support Authorization“ a “SAP Database & Technology  Support Authorization“.

„Mám radosť, že sme získali certifikát SAP Partner Center of Expertise. Certifikačný audit potvrdil, že sme schopní poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby podpory 1. a 2. úrovne v zmysle ITIL a v súlade s aktuálnymi technickými a organizačnými štandardami spoločnosti SAP SE. Navyše sme rozšírili naše služby aj na inovatívnu platformu SAP HANA“, vyjadril sa Erik Gottschall, predseda predstavenstva gd-Team, a.s.30 máj 2015
Konferencia SAP Forum Slovensko

Naša spoločnosť sa zúčastnila konferencie SAP Forum Slovensko, ktorá sa konala  28. – 29. mája 2015 na Zochovej chate.10 sep 2014
Konferencia beSecured 2014

Zúčastnili sme sa konferencie beSecured 2014v rámci ktorej sme sa dozvedeli o víziách bezpečnosti a fungovania IT z pohľadu jednotlivca, organizácie i štátu…článok na www.zive.sk