Športový plavecký klub Polície Pezinok

Športový plavecký klub Polície Pezinok vznikol koncom roka 2013. Napriek tomu, že  klub je „nováčikom“ medzi ostatnými plaveckými klubmi v okolí, tvoria ho dlhoroční plavci a tréneri, ktorých jediným spoločným cieľom je vychovať z  detí plavcov a športovcov a viesť ich tak k aktívnemu športovaniu vo svojom voľnom čase.

Hlavným cieľom klubu je vytvoriť u detí pozitívny vzťah k vode, adaptovať sa na vodné prostredie a naučiť ich plávať jednotlivými plaveckými spôsobmi správnou technikou, keďže na to, aby bolo plávanie účinné, treba ho robiť pravidelne s určitou intenzitou a počas dostatočne dlhého časového úseku. Častým problémom začínajúcich plavcov je to, že sa rýchlo unavia, či už v dôsledku nesprávneho dýchania alebo zlej plaveckej techniky. Aby plávanie dosiahlo svoj účinok, musí sa realizovať dlhodobo, pravidelne a správne, a presne to je úlohou nášho klubu.

Naším ďalším cieľom je pre  deti organizovať rôzne akcie, výlety a exkurzie, pri ktorých by sme využili naše poznatky z práce Policajného zboru Slovenskej republiky a tým priblížili deťom prácu policajta (či už formou ukážok alebo prednášok), a tak aspoň určitou mierou prispeli k prevencii kriminality. Práve deti sú skupinou ohrozenou nebezpečnými protispoločenskými javmi, akými sú drogová a alkoholová závislosť, záškoláctvo, vandalizmus a pod. V neposlednom rade sú deti najrizikovejšou skupinou, je vysoká pravdepodobnosť, že sa stanú obeťami trestného činu, a preto pokladáme za veľmi dôležité zvyšovanie povedomia o danej problematike nielen u detí, ale aj rodičov.

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Športový plavecký klub Polície Pezinok