jeden rodič

Aj organizácii JEDEN RODIČ sme podali pomocnú ruku

Kolegovia zahlasovali v rámci interného hlasovaniaGD-TEAM podporil organizáciu JEDEN RODIČ.

JEDEN RODIČ, n.o. je jediná organizácia na Slovensku, kde poskytujú komplexnú odbornú a humanitárnu pomoc pre osamelých rodičov a ich deti z jednorodičovských domácností.
Vznikla v roku 2019 a za svoju dvojročnú existenciu poskytuje pomoc rodinám po celom Slovensku. Ich úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny a zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska a v spoločnosti.
Organizácia sa zasadzuje za spoločnosť, v ktorej sa s jednorodičmi a ich deťmi zaobchádza spravodlivo a snaží sa poskytovať komplexný program pomoci, prostredníctvom ktorého viac ako 10 ľudí pomáha jednej rodine, počas 12 mesiacov (sociálny pracovník, právnik, psychológ, životný kouč, finančný a kariérny poradca, potravinový a humanitárni dobrovoľníci), aby členovia rodín mohli prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie. Bolo spustené vlastné CRM, v ktorom sú evidované rodiny, jednotlivé úkony a poskytnutá komplexná pomoc prostredníctvom multidisciplinárnej práce so špecialistami, ktorí vstupujú do procesu pomoci rodinám.

Bol spustený vzdelávací program: Môj život a ja. Po vstúpení do klientskej zóny organizácie si klienti – rodičia študujú vytvorené prednášky, videá, podcasty, podľa vlastnej potreby. Nemusia nikam chodiť, sú vytvorené iba pre osamelých rodičov a ich deti na samovzdelávanie v téme jednorodičovstva. V oblasti zdravej rodiny, v medziľudských partnerských vzťahoch, stabilných financií, práce a šance na štúdium a rozvoj ich detí.
Jednorodičom je otvorená možnosť, aby získali nové zručnosti a vedomosti na lepšie zvládnutie tohto životného obdobia.  Preto organizácia  spolupracuje aj s inými mimovládnymi organizáciami po Slovensku, ktoré sa špecializujú na niektoré oblasti, ako napríklad: stretnutia vdovcov, požičovňa zdravotných pomôcok, sociálne podniky, potravinová banka.
Sú ovplyvňovaní politici, zamestnávatelia a verejnosť, aby sa zlepšili podmienky v jednorodičovských domácnostiach. Bol zorganizovaný okrúhly stôl, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 organizácií z verejného, komerčného ale aj mimovládneho sektora, aby boli spoločne pomenované problémy jednorodičovských rodín a hľadali riešenia.

CIEĽE:
– Skrátiť toto náročné životné obdobie, aby deti a rodičia mohli začať od znova.
– Zlepšiť a skvalitniť podmienky života jednorodičovských rodín.
– Minimalizovať akékoľvek negatívne vplyvy na život a blaho detí, ktoré vyrastajú v rodinách s jedným rodičom.
– Vytvoriť centrá, kde jednorodičia a ich deti môžu prísť žiadať o pomoc a pravidelne sa stretávať.
– Spustiť online platformu, cez ktorú sa môžu rodičia vzdelávať, získavať informácie, sťahovať si žiadosti.
– Zasadiť sa o zmeny v sociálnom systéme Slovenska.
– Právne uznať pojem jednorodiča, ktorý vychováva jedno a viac nezaopatrených detí a ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť štátu a verejných inštitúcií z dôvodu zvýšeného rizika ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením.

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Aj organizácii JEDEN RODIČ sme podali pomocnú ruku