Sponzoring

Športový klub HŠK Legends – Šaľa

V rámci zodpovedného podnikania sa gd-Team angažuje vo viacerých záujmových oblastiach zamestnancov spoločnosti. Podporili sme už voltížne jazdenie  detí, florbal dorastencov, basketbal,  detský futbal, krasokorčuľovanie,

Čítať viac »

Športový klub FLORBALO

A opäť je to športová činnosť detí a mládeže, ktorú gd-Team podporil v Športovom klube FLORBALO, ktorý pôsobí v rámci Základnej školy Rozmarínová ul. 1

Čítať viac »

Športový klub HŠK Legends – Šaľa