Erik Gottschall, CEO gd-Team

GD-TEAM ako súčasť KOŠICE IT VALLEY

Spoločnosť GD-TEAM patrí k popredným poskytovateľom IT služieb a riešení nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Orientuje sa predovšetkým na poskytovanie SAP riešení, ktoré zastávajú popredné miesto už takmer na celom svete. Spoločnosť postupne rozšírila svoje portfólio služieb aj o iné činnosti, a o tom nám viac porozprával Erik Gottschall, riaditeľ GD-TEAM, a.s.

 

Kedy vznikla vaša spoločnosť GD-TEAM a aký je jej príbeh? 

Spoločnosť vznikla v roku 2005 s ambíciou pôsobiť na nemeckom trhu. Až neskôr v priebehu rokov, po rozšírení služieb o SAP ERP a SAP CRM, sme vstúpili aj na Slovensko. Pred vyše 10 rokmi sme sa stali oficiálnym partnerom SAP, pričom v súčasnosti sme zlatým partnerom tohto najväčšieho dodávateľa ERP riešení na svete. Naša orientácia v IT oblasti však nie je obmedzená iba na SAP. Klientom poskytujeme komplexné riešenia aj v jazykoch Java, .NET a tiež máme špecialistov pre oblasť cloudových riešení, solution architektov, či databázových špecialistov.

Ako sa hovorí, nielen biznisom je človek živý a tak popri podnikaní sa od začiatku nášho pôsobenia snažíme správať spoločensky zodpovedne. Významne podporujeme regionálne a komunálne aktivity. V rámci podpory životného prostredia a jeho udržateľnosti sme sa hneď po získaní enviro-certifikátu ISO 14001 začali venovať aj procesu dosiahnutia CO2 neutrality našej spoločnosti.

Na čo konkrétne sa špecializuje vaša spoločnosť?

V GD-TEAM sa zameriavame na realizáciu riešení v oblasti utilít (energetika, plyn, voda)  a výrobného priemyslu a služieb. Špecializujeme sa na SAP systémy, ktoré vo svete v oblasti podnikových informačných systémov zastávajú popredné miesto. Zameriavame sa predovšetkým na implementačné, podporné, prevádzkové a rozvojové služby v oblasti ERP systémov. SAP svet však nie je jedinou oblasťou, ktorej sa venujeme. Vieme poradiť aj v ďalších otázkach nastavenia a správneho fungovania IT systémov, databáz, vrátanie riešení v programovacích jazykoch, ktoré som už spomínal.

Ktoré projekty z vášho portfólia vnímate ako najvýznamnejšie?

Je veľmi ťažké vybrať len jeden alebo pár. Všetky projekty, ktoré robíme, sú svojimi špecifikami a zadaniami jedinečné. Ak sa však bavíme o období povedzme posledných dvoch rokov, tak môžem spomenúť zákazku pre spoločnosť Operational Services. Ten funguje typicky nemecky – ide o spoluprácu, v ktorej sa kombinuje poskytovanie „bodyshop“ služieb so servisom. Pre nás bolo pre tohto zákazníka výzvou postaviť dobrý team v oblasti, ktorá nebola našou doménou. Teraz tam okrem troch špecialistov na SAP bázu máme viac ako 10 ďalších špecialistov na neSAPové oblasti. Podarilo sa nám dosiahnuť s klientom spoločný cieľ, a tým bola plná integrácia našich kolegov do jeho interného IT oddelenia. Rád by som vyzdvihol aj S/4HANA implementácie na Slovensku pre spoločnosti Engie, Budamar, spoločnosť Koval alebo prebiehajúcu vo VSE. Je to nová technológia prinášajúca ľuďom možnosť pohybovať sa v novom prostredí SAPu. Zároveň je to ideálna situácia pre našich kolegov naberať ďalšie skúsenosti a zručnosti, čo samozrejme posúva na trhu dopredu nielen ich, ale aj firmu samotnú. Ešte by som spomenul incident manažment pre spoločnosť E.ON v Nemecku. Ten robíme formou servisného centra. Je to určité špecifikum, kde približne 20 ľudí má prístup do systému a keď nie je niekto práve vyťažený iným projektom, vie sa zapojiť do riešenia incidentov. Je to formát, ktorý prináša výraznú spokojnosť zákazníka a zároveň vyťaží voľné ľudské zdroje. Náš najvýznamnejší a najdôležitejší „projekt“ sú však naši kolegovia. Venujeme im maximálnu pozornosť, snažíme sa im hľadať zaujímavé projekty. Posúvajú sa tým vedomostne a aj z pohľadu skúseností, čím zvyšujeme ich uplatniteľnosť na trhu. Investujeme do vzdelávania, ale aj do budovania tímového ducha. Vracia sa nám to v kvalitne odvedenej práci, z čoho zasa prameni vysoká miera spokojnosti našich zákazníkov a vo veľmi dobrých dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, často až na priateľskej úrovni.

Koľko ľudí respektíve tímov tvorí vašu spoločnosť?

V súčasnosti máme na Slovensku, v Nemecku, Poľsku a Bulharsku približne 200 kolegov, ktorí pracujú vo viacerých teamoch rozdelených podľa projektov.

Čo si najviac ceníte na kolektíve svojich kolegov?

Nepochybne je to súdržnosť a nasadenie, ktoré vkladajú do každého projektu a zadania. Dovolím si tvrdiť, že sme výborná partia s veľmi nízkou fluktuáciou, čo je zase dôkazom dobre nastavených procesov. Naša spoločnosť stojí na 4 základných hodnotových pilieroch, ktorými sú profesionalita, spolupráca, zodpovednosť a sloboda. V rámci „slobody“ ponúkame ako jednu z možností aj 100 % home office. No ponúkame aj možnosť využitia priestorov v Bratislave, Pezinku, Košiciach, Žiline, poľskom Vroclave alebo v nemeckom Stuttgarte. Nemáme obmedzený pracovný čas a každý má právo zvoliť si štýl práce, ktorý mu najviac vyhovuje, samozrejme za predpokladu, že je to v súlade s plnením si úloh pre zákazníka, resp. projekt. Rád by som ešte vyzdvihol skutočnosť, že viacero našich kolegov pôvodne pôsobilo v rakúskych a nemeckých spoločnostiach v zahraničí. Chcem tým povedať, že aby ste pracovali pre vyspelé IT spoločnosti s novými technológiami za výborných podmienok, netreba odchádzať do zahraničia. My sme zahraničie priniesli na Slovensko.

Poskytuje GD-TEAM svojim kolegom aj nejaké benefity? 

Samozrejme. Benefitov poskytujeme viac, ako aj iné spoločnosti. Okrem tých najzaujímavejších spojených s odmeňovaním, poskytujeme aj možnosť kontinuálneho vzdelávania podľa preferencií konkrétneho človeka, možnosť zúčastňovať sa konferencií a školení, výraznou mierou podporujeme certifikáciu našich zamestnancov. Aby sme budovali poznateľnosť a priateľské vzťahy naprieč firmou, niekoľkokrát ročne sa stretávame na tuzemských a zahraničných eventoch. Má to podľa môjho názoru veľmi pozitívny dopad na samotnú pracovnú atmosféru. Nesmieme zabudnúť ani na podporu lokálnych alebo regionálnych aktivít našich zamestnancov. Tie sú širokého charakteru, zahŕňajú napr. filantropické činnosti, oblasť životného prostredia alebo podporu komunitných činností. Podporujeme ich pravidelne na kvartálnej úrovni na základe predložených projektov a po hlasovaní samotných kolegov . Čo si však ja najviac vážim a pri pohovoroch to zdôrazňujem, je príjemná pracovná atmosféra. Vedome to spolu vytvárame, a to nielen medzi nami kolegami vo firme, ale aj u zákazníkov, teda pri samotnom výkone práce. Pomáhame budovať taký svet, kde sa človek a technológie prirodzene dopĺňajú a to všetko v príjemnej a uvoľnenej atmosfére.

Ako vidíte budúcnosť v službách, ktoré poskytujete?

Naším cieľom je vybudovať silnú medzinárodnú spoločnosť  v oblasti IT s kvalitnými ľuďmi, ktorá bude poskytovať fullservisové riešenia technologických projektov od ich špecifikácie a riadenia, až po realizáciu a podporu v bežnej praxi. Určite je našim cieľom byť kvalitný a rešpektovaný partner pre stredoeurópsky región a okolité krajiny s vysokým stupňom flexibility pre zákazníkov. Jedným z našich dlhodobých cieľov je vytvárať také pracovné prostredie a pracovné podmienky, aby si ľudia z ponuky na trhu vybrali práve našu spoločnosť. Aby mali záujem nielen u nás pracovať , ale aby ju brali viac ako príležitosť realizovať sa, vzdelávať a rásť v kvalitnom kolektíve a príjemnej medzinárodnej atmosfére. Vytvárame preto pracovné prostredie bez bigotných pravidiel a s vysokou mierou flexibility.

Čo sa týka odvetvia v ktorom pôsobíme, tam je a bude kladený dôraz na automatizáciu a robotizáciu. To všetko sa dá robiť len vtedy, ak sú kvalitne pripravené infosystémy. No a na to je zase potrebné mať veľa kvalitných dát, ktoré my vieme zbierať. Stále je len niečo viac ako 3% zozbieraných dát reálne využívaných na riadenie procesov a biznisu. Preto si myslím, že digitalizácia alebo preklápanie manuálnych činností do digitálneho sveta nás bude sprevádzať najbližšie roky až desaťročia. Z toho dôvodu bude aj potreba ľudí v IT sektore narastať nielen objemovo, ale aj kvalitatívne. Ak chce mať klient náskok pred konkurenciou, je nevyhnutné využívať kvalitné systémy postavené na rýchlych databázach. Tu má SAP náskok oproti konkurencii v podobe S/4HANA, ktorý dokáže zrýchliť spracovanie dát až 100 násobne oproti iným systémom.

GD-TEAM

Ako ovplyvnila pandemická situácia fungovanie firmy?

Pandémia nás samozrejme zasiahla tak ako celú spoločnosť. Viacerí z nás zažili osobne ťažké chvíle, ale v každom momente sme sa snažili vzájomne si pomôcť. Čo sa týka poskytovania našich služieb, GD-TEAM už pred pandémiou fungoval formou „nearshore” na diaľku a preto sme na to boli čiastočne pripravení. Dá sa teda povedať, že po pracovnej stránke naša pracovná kultúra ostala takmer nezmenená, len sme sa viac presunuli do domáceho pracovného prostredia.

Spolupracuje vaša spoločnosť s nejakou univerzitou v Košiciach?

Zatiaľ nie, ale v dlhodobom horizonte je to jedna z našich priorít. Radi podporíme každého, kto má záujem naučiť sa pracovať s technológiami, ktoré sú celosvetovo využívané takmer vo všetkých oblastiach života. Navyše ich radi privítame medzi sebou a poskytneme priestor a možnosti na to, aby sa stali plnohodnotnými členmi nášho tímu.

Akým spoločensko-zodpovedným aktivitám sa venujete?

Ako som už spomínal, každý kvartál podporujeme tri projekty, ktoré dostanú najväčší počet hlasov našich kolegov. Ide väčšinou o aktivity, v ktorých sú priamo či nepriamo zaangažovaní. Podporujeme aj viacero projektov z oblasti kultúry, športovcov a športové kluby, autorov, ktorí majú spoločnosti čo povedať a v neposlednom rade aj zdravotne postihnutých spoluobčanov. Našu podporu smerujeme aj k deťom a mládeži, lebo sme presvedčení, že tí, ktorí trávia detstvo v prírode, na ihrisku, v divadle, prípadne ateliéri, majú dobrý predpoklad stať sa prínosom pre celú spoločnosť.

Prečo ste sa rozhodli stať členom Košice IT Valley a aký v ňom vidíte význam?

Košice IT Valley je organizácia pôsobiaca na východnom Slovensku a pravdupovediac tento klaster sme do určitého roka len vnímali. Ako sme od 2012 – 2013 postupne rozširovali naše pôsobisko z Bratislavy do Košíc, rozhodli sme sa angažovať v Košice IT Valley s cieľom spoznať ľudí, nové spoločnosti a verím, že aj prispieť svojou troškou, našimi myšlienkami a nápadmi, k rozvoju tohto regiónu. Rád by som podotkol, že je veľmi dôležité, aby organizácie, akou je napríklad Košice IT Valley, podporovali regionálny rast aj v kooperácii s aktivitami štátu. Prináša to väčší potenciál rozvoja danej lokality a pre budúce generácie to vytvára aj možnosť alokácie úplne nového odvetvia priemyslu. Ak dnes hovoríme o priemyselných parkoch ako takých, tak práve z Košíc sa v najbližšej dekáde môže stať priemyselná dielňa v oblasti IT, no a v tomto môže kľúčovú rolu zohrať práve IT Valley. V zahraničí sú takéto združenia rešpektované, predstavujú konsolidovaný hlas svojich členov. Často krát spolupracujú s regionálnymi vládnymi inštitúciami, napr. v oblasti vzdelávania, definovania priorít rozvoja daného regiónu alebo iných verejne prospešných tém. Spojenie s IT Valley je pre nás jedna z ciest, ako spoznať regionálny trh a zároveň prispieť svojimi skúsenosťami ku komunikácii s miestnymi inštitúciami či univerzitami.

Ako vnímate košický región prípadne Košický kraj čo sa týka IT oblasti?

Nepochybne sa tu nachádza vysoká miera IT odborníkov, ktorí majú potenciál rastu.

 

Zdroj: https://indexmag.sk/2022/04/05/erik-gottschall-z-gd-team-sloboda-je-aj-100-home-office/

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

GD-TEAM ako súčasť KOŠICE IT VALLEY