Pošta seniorom

GD-TEAM nezabúda ani na seniorov

Posledným projektom minulého roku, ktorý gd-Team podporil bol projekt našej kolegyne Nikoly „Pošta seniorom“ Práve v tomto projekte sme si pripomenuli, že netreba zabúdať  aj na starších a je fajn mať možnosť vyčariť im úsmev na tvári.
Nikola projekt koordinuje a riadi vo svojom voľnom čase už niekoľko rokov. Od pôvodného úmyslu zlepšiť kvalitu života seniorom v CSS a domovoch dôchodcov sa projekt rozrástol do stoviek zapojených účastníkov. V projekte  sú prepájaní dobrovoľníci so seniormi, ktorí už nemajú rodinu a priateľov, s ktorými by mohli komunikovať. Dobrovoľníci píšu listy, posielajú pohľadnice z výletov a seniori vyrábajú pozdravy, kreslia obrázky a tvoria vlastné diela, ktoré spolu s listami posielajú dobrovoľníkom. Minulý rok sa podaril spustiť v rámci Pošty seniorom aj podprojekt Vianočná pošta, kde žiaci základných a stredných škôl písali vianočné vinše seniorom v celom kraji. Taktiež sa v rámci projektu tvoria hmotné zbierky pomoci v prípade nutnej potreby zo strany CSS a domov dôchodcov kde zväčša ide o deky, vankúše a pod. Projekt sa aktívne rozrastá a napĺňa svoj cieľ robiť život krajší pre oba konce listu. Tento rok sa podarilo odoslať takmer 400 listov, ktoré písali študenti, učitelia a rodičia zo Základnej školy Limbová v Žiline.  A ak má niekto záujem o dopisovanie si so seniormi aj počas roka, určite neváhajte osloviť  Sekciu pre mládež. Dobrovoľník vám pridelí deduška či babičku, s ktorým si môžete počas roka dopisovať. 

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

GD-TEAM nezabúda ani na seniorov