iso 14001

Oficiálne sme zodpovedná enviro spoločnosť, GD-TEAM získal ISO 14001

Spoločnosť GD-TEAM získala už svoj štvrtý certifikát splnenej ISO normy, tentokrát za zvládnutie systému enviromentálneho riadenia pod označením ISO 14001. Uvedená norma pomáha organizáciám vylepšovať ich vplyv na životné prostredie, efektívne využívať zdroje a znižovať odpad vytváraný vo firme. 

Erik Gottschall, generálny riaditeľ spoločnosti GD-TEAM: „Našou víziou je vytvárať svet, kde sa človek, príroda a technológie prirodzene dopĺňajú a spolupracujú. V podnikaní sme zodpovední nie len voči našim obchodným partnerom a kolegom, ale pociťujeme stále väčšiu zodpovednosť aj voči širšej komunite a životnému prostrediu. Ako ľudstvo sme stále častejšie konfrontovaní extrémnymi dopadmi klimatických zmien na naše prostredie a životy. Implementovaním procesov podľa normy 14001 sa teda naša spoločnosť posúva aj v oblasti ekologického správania na vyššiu úroveň a som presvedčený, že aj vďaka aplikácii tejto normy sa nám čo najskôr podarí dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a prispejeme tak svojim dielom k naplneniu Európskej zelenej dohody.

Norma ISO 14001 je vhodná pre všetky druhy organizácií a monitoruje enviro záťaž spojenú s prevádzkou, znečisťovaním ovzdušia, odpadovým hospodárstvom a efektivitou využívaných zdrojov.  Je to záväzok, ktorý zahŕňa potrebu kontinuálneho zdokonalenia systémov organizácie a prístup k otázkam životného prostredia.

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Oficiálne sme zodpovedná enviro spoločnosť, GD-TEAM získal ISO 14001