Referencie

OD našich spokojných
klientov

Referencie

OD našich spokojných
klientov

Komplexné riešenia

Komplexné riešenia

SAP Baza, SAP IS-U (DM, MD, BIIN, CS, FI-CA), SAP ERP ( SAP MM, SAP SD, SAP FI, SAP CO, SAP PM, SAP PS, SAP FI-AA, SAP WF), Poruchový portál, SAP MCF, DMS

Komplexné riešenia

Komplexné riešenie pre energetiku v oblasti Všeobecnej dohody o distribúcii elektrickej energie v SAP IS-U (MD, BIIN, FI-CA, Forms, IDE)

Komplexné riešenia

Smart Metering v SAP (AMI, DM, BIIN, FICA, MD, CS, IDEXAT)

Komplexné riešenia

SAP ERP (SAP Baza, SAP MM, SAP SD, SAP FI, SAP CO, SAP PM, SAP FI-AA, SAP WF)

Komplexné riešenia

HANA Logistics
IT podpora a rozvoj systémov

IT podpora a rozvoj systémov

SAP IS-U a SAP MDG

IT podpora a rozvoj systémov

SAP IS-U, SAP CRM

IT podpora a rozvoj systémov

SAP CRM, SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP BW, SAP EWM, SAP BC

IT podpora a rozvoj systémov

IT podpora a rozvoj systémov

SAP SD, SAP PI/XI, SAP CRM

IT podpora a rozvoj systémov

SAP MM, SAP BW, SAP SD, SAP SRM, SAP LE, SAP FI CO, nonSAP

IT podpora a rozvoj systémov

SAP IS-Oil, SAP IS-Retail, SAP ERP (MM, IM, SD, SSR), SAP CRM, SAP BW, SAP ISU

IT podpora a rozvoj systémov

SAP CRM, SAP IS-U a SAP PO

IT podpora a rozvoj systémov

MM, SD, LE, PP/PS, FI, ABAP

IT podpora a rozvoj systémov

SAP IS-U (BIIN, DM)

IT podpora a rozvoj systémov

IT podpora a rozvoj systémov

HANA Logistics

IT podpora a rozvoj systémov

SAP ERP (SAP Baza, SAP MM, SAP SD, SAP FI, SAP CO, SAP PM, SAP FI-AA, SAP PP)
Programovanie

Programovanie

ABAP pre SAP IS-U a SAP MDG

Programovanie

ABAP pre SAP CRM a SAP IS-U

Programovanie

ABAP, SAP Forms

Programovanie

ABAP, SAP Forms, PL/SQL, T-SQL, C#, Sharepoint, .NET

Programovanie

ABAP pre SAP CRM a SAP IS-U, JAVA pre SAP PO
Bodyshopping

Bodyshopping

Cramer (databáza zariadení a služieb)

Bodyshopping

Bodyshoping ABAP development v oblasti IS-U
Nearshoring

Nearshoring

pomoc a podpora na diaľku
Sme pripravení vám poskytnúť potrebnú pomoc a podporu na diaľku kedykoľvek to budete potrebovať. Vďaka ideálnej polohe v srdci Európy dokážeme byť v prípade potreby osobne vo vašej spoločnosti už o niekoľko hodín od zadania požiadavky.

Nearshoring

pomoc a podpora na diaľku
Sme pripravení vám poskytnúť potrebnú pomoc a podporu na diaľku kedykoľvek to budete potrebovať. Vďaka ideálnej polohe v srdci Európy dokážeme byť v prípade potreby osobne vo vašej spoločnosti už o niekoľko hodín od zadania požiadavky.
Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Referencie