sdm domino

SDM Domino a #SLUŠNEJŠÍFUTBAL

SDM Domino patrí medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku a futbalovú pozornosť zameriavajú  hlavne na mládežnícke kategórie. Celý výchovno-športový proces sa snažia realizovať saleziánskym štýlom v súlade s kresťanskými hodnotami. Zakladateľom rehole Saleziáni Don Bosca je taliansky kňaz Ján Bosco, ktorý sa venoval opustenej mládeži v Turíne. Svojím dielom inšpiroval vznik rôznych diel. Jedno z nich je aj SDM Domino.

V súčasnosti je  v klube zaregistrovaných viac ako 550 HRÁČOV v 25-tich mládežníckych a jednom seniorskom mužstve. Tréningové jednotky sú 4 až 5 krát počas týždňa, pričom sa zúčastňujú počas víkendu ligových zápasov, prípravných zápasov, alebo u mladších družstiev turnajov. Tréningový proces zabezpečuje viac ako 44 trénerov. Každé družstvo má prideleného vedúceho družstva a animátora, ktorý sa snaží pomáhať s výchovnou časťou. Pre prípravky sa konajú raz do mesiaca stretnutia, kde sa snažíme okrem predstavenia poslania klubu aj dbať na ich rozvoj, záujmy a osobu. Od vyšších kategórií prebiehajú týždenné stretnutia po tréningu, kde pomocou krátkej diskusie a príkladu je poukázané na život a jeho pestrosť.  Klub upriamuje pozornosť na hráčov nie iba na futbal, ale aj na komplexnú prípravu do života.

V záujme klubu je viesť mladých k slušnému ľudskému správaniu. V tomto duchu vytvárajú atmosféru na zápasoch, ale aj v medziľudských vzťahoch. Prvými osobami, ktoré majú byť vzorom, je vedenie klubu a tréneri. Klubu záleží  na tom, aby aj rodičia, fanúšikovia, ktorí navštevujú ich  areál, fandili slušne a zároveň brali súpera s úctou a rešpektom. Všetci sa spoločne snažia – tréneri, futbalisti, rodičia, sympatizanti – budovať  JEDEN KLUB, kde si mladší vážia starších a starší pomáhajú mladším. Chcú tvoriť spoločenstvo, kde si vedia reálne pomôcť na brigáde, podporiť sa počas zápasu, ale vedia podať ruku aj v osobnom živote.  GD-TEAM rád napomohol tomuto „poslaniu“  v klube.

 

sdm domino

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

SDM Domino a #SLUŠNEJŠÍFUTBAL