Športový klub FLORBALO

A opäť je to športová činnosť detí a mládeže, ktorú gd-Team podporil v Športovom klube FLORBALO, ktorý pôsobí v rámci Základnej školy Rozmarínová ul. 1 v Komárne.

Na tejto škole sa už 12 rokov  s obľubou venujú florbalu. V začiatkoch ešte nikto netušil, aký úspech bude mať tento šport v rade žiakov. Florbal oslovil dievčatá aj chlapcov, a to aj napriek spočiatku veľmi jednoduchej športovej výbave. Brankársky výstroj sa na turnajoch zapožičiaval, florbalisti hrali s obyčajnými umelohmotnými hokejkami, ale s veľkým nadšením. Chuť hrať prekonala všetky problémy s materiálnym zabezpečením a tak sa vytvorila silná florbalová základňa. Postupne sa dostavili čoraz lepšie výsledky a mladí športovci sa prepracovali medzi najlepšie družstvá.

Od sezóny 2011/12 niekoľkokrát za sebou obhájili prvenstvo v Majstrovstvách okresu v žiackom florbale a to v štyroch kategóriách: mladšie žiačky, staršie žiačky, mladší žiaci, starší žiaci. Víťazstvá im zabezpečili postup na Majstrovstvá kraja a niektoré tímy sa prebojovali až na Majstrovstvá Slovenska, kde sa v sezóne 2011/12 staršie žiačky umiestnili na 5. mieste, v sezóne 2013/14 sa mladší žiaci umiestnili na 7. mieste. V sezóne 2015/16 sa na Majstrovstvá Slovenska vo florbale OXDOG podarilo prebojovať až trom tímom. Najúspešnejšie boli mladšie žiačky, ktoré sa v súťaži umiestnili na krásnom 2. mieste. S každým úspechom postupne pribúdali aj ďalší nadšenci, ktorí sa florbalu chceli venovať. A tak od roku 2014 pribudli na tréningoch aj žiaci z iných škôl a ďalšie kategórie: mladšia a staršia prípravka. Neutíchajúce nadšenie bolo motiváciou pre založenie Športového klubu FLORBALO, ktorý funguje od roku 2016. Jeho založenie bolo vstupenkou do Regionálnej súťaže Západ realizovanej Slovenským zväzom florbalu. Do súťaže klub vstupoval so staršou prípravkou a v súčasnosti klub v súťaži reprezentuje dorast.

Okrem spomenutého sa pravidelne zúčastňujú rôznych turnajov a súťaží doma i v zahraničí a každoročne v rámci Komárňanských dní organizujú súťaž RozmarinCup, kam prizývajú športové kluby z rôznych kútov Slovenska aj Maďarska.

Cieľom športového klubu je neustále zvyšovať dosiahnutú úroveň a patriť medzi najlepšie družstvá v NR kraji i na Slovensku. Finančné prostriedky použijú na nákup dosluhujúcej výstroje, ako aj na cestovné na turnaje doma i v zahraničí.

 

 

 

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Športový klub FLORBALO