svetielko nádeje

Občianske združenie Svetielko nádeje

Tešíme sa, že  naši zamestnanci v rámci internej súťaže  o naj projekt zvolili tentokrát okrem športovej činnosti aj  podporu pre detských onkologických pacientov cez Občianske združenie Svetielko nádeje. 

Svetielko nádeje je tu už 18 rokov. Za toto obdobie pomohlo viac ako 650 vážne chorým deťom a ich rodinám.

Našim pôvodným zámerom bolo potešiť onkologicky choré deti plnením ich želaní. Chceli sme im uľahčiť prežívanie ich ťažkej situácie. Následne sme zisťovali potreby rodín s ťažko chorými deťmi a začali ich napĺňať,” spomína spoluzakladateľ a predseda združenia MUDr. Pavel Bician.

Svetielko nádeje sa odvtedy rozvinulo do organizácie so širokým portfóliom poskytovanej pomoci. Poskytuje komplexnú starostlivosť deťom a mladistvým s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a ich rodinám. Medzi kľúčové projekty združenia patria služby psychosociálneho tímu na detskej onkológii v Banskej Bystrici (sociálny pracovník, psychologička a liečebná pedagogička), detský mobilný hospic – jediný na strednom Slovensku, bezplatná prepravná služba a bezplatné ubytovanie pre sprevádzajúce osoby detských onkologických pacientov, pilotný projekt kanisterapie za pomoci špeciálne vycvičených psov a ďalšie.

Napriek útlmu mnohých našich aktivít počas 1. vlny COVID-19, vyzeral prvý polrok 2020 v číslach takto:

  • 35 novým detským onkologickým pacientom a ich rodinám sme poskytli naše služby,
  • v rámci prepravnej služby sme najazdili 40 066 km a uskutočnili 182 prepráv, službu využilo 36 rodín,
  • poskytli sme bezplatné ubytovanie pre rodinných príslušníkov počas návštev pri dlhodobej liečbe – túto službu využilo 33 rodín, 48 osôb a celkovo išlo o 286 prenocovaní,
  • v detskom mobilnom hospici sme sa postarali o 10 detí, z toho jedno s onkologickou diagnózou a deväť detí s inou život limitujúcou diagnózou. Lekári a zdravotné sestry zrealizovali 55 návštev, najazdili 9 966 km
  • uhradili sme doplatky za lieky vo výške 16 786.38 eur,vrátane doplatkov pre pacientov v hospici,
  • náš psychosociálny tím poskytol spolu 1 225 intervencií a celkovo 1 837 hodín pre 94 rodín,
  • v spolupráci so združením Physio Canis sme realizovali kanisterapiu 1x týždenne priamo v nemocnici, ktorej sa od januára do marca 2020 zúčastnilo 27 detí na 27 terapiách v celkovej dĺžke 54 hodín.

Starostlivosť o jedného detského pacienta v našom Detskom mobilnom hospici stojí približne 25 eur/deň , t. j. 750 eur/mesiac. Na tento účel budú  taktiež použité financie z podpory od gd-Teamu.

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Občianske združenie Svetielko nádeje