sponzoring v gd-Team

Zodpovedným podnikaním menia svet

Technológie menia svet. Spoločnosti so zodpovedným podnikaním menia svet. A za všetkým sú ľudia…

Pojem zodpovedného podnikania sa skloňuje posledné roky v rôznych oblastiach spoločností a predstavuje rešpektovanie potrieb všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu, či už ide o zamestnancov, zákazníkov, konkurenciu, dodávateľov i lokálnu komunitu a životné prostredie.

Zodpovednosť voči zamestnancom môže spoločnosť deklarovať prostredníctvom rovnosti príležitostí, diverzity a inklúzie na pracovisku, aktivít v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, pracovných podmienok, podpory zladenia práce a osobného života, môže rozvíjať firemné dobrovoľníctvo. Je veľa ciest i spôsobov, ako sa inšpirovať.

Záujem o ľudí

 

Vie to aj gd-Team, v Európe pôsobiaca IT firma, ktorá sa zameriava na podporu a rozvoj SAP systémov. Sídli v Pezinku a pobočky má v Bratislave, Žiline a Košiciach.

Hoci sme v súčasnosti už nadnárodnou spoločnosťou so 150 ľuďmi, ctíme si tradície rodinnej firmy. Neformálne tykanie, otvorenosť, úprimnosť a korektné jednanie, to sú hodnoty, ktorými sa riadime. Na prvom mieste sú naši kolegovia. Sme si vedomí toho, že keď ich budeme podporovať v osobnostnom raste a vzdelávaní, budeme napredovať aj ako spoločnosť,“ hovorí Erik Gottschall, zakladateľ a spolumajiteľ firmy gd-Team.

Erik Gottschall, gd-Team, spolumajiteľ

 Zaujímame sa o ľudí aj z pohľadu komunít, v ktorých žijú, angažujú sa, či už priamo sami alebo členovia ich rodín. Záleží nám na tom, aby aj vo voľnočasových zmysluplných aktivitách cítili podporu firmy, ktorá stojí za nimi ako za ľuďmi,“ dodáva Gottschall.

A tak gd-Team každý rok vyhlasuje pre svojich zamestnancov internú súťaž o 12 najlepších projektov, v ktorých pôsobia, či už ide o športové kluby, rôzne záujmové spolky alebo školy. Každý kvartál podporí 3 finančným darom.

Koho gd-Team podporil za posledný rok?

 

sponzoring, zodpovedné podnikanie, gd-Team sponzoring, zodpovedné podnikanie

 

 

 

 

 

  • Plavcov zo Športového plaveckého klubu Polície Pezinok
  • Mladé talenty školskej basketbalovej ligy v Pezinku
  • Krasokorčuliarske talenty zo Skating Klubu v Piešťanoch
  • Zrakovo hendikepovanú plavkyňu Tatianu
  • Občianske združenie Voltiland zamerané na rozvoj jazdeckého športu
  • Gymnastický oddiel TJ Rapid
  • Mladých majstrov Slovenska vo florbale z ATU Košice

Práca firiem v komunitách a prostredí, v ktorom pôsobí, nikdy nekončí. Je veľa možností ako prispieť, byť ohľaduplný a podporujúci.

Zdroj: Zodpovedným podnikaním menia svet 

 

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Zodpovedným podnikaním menia svet