Zvyšovanie odbornosti zamestnancov ako kľúčová priorita

Zvyšovanie odbornosti v oblasti SAPu  je nosnou prioritou  spoločnosti gd-Team a preto je  taktiež  aj interné vzdelávanie našich zamestnancov pre firmu kľúčové. Zamestnanci sa školia oficiálne prostredníctvom SAP Learning Hubu,  ale je im umožnené taktiež absolvovať aj  interné odborné workshopy.

V štvrtom kvartáli  predchádzajúceho roka sa uskutočnili tri interné Workshopy na tému „C4HANA“ a „Fiori“, ktorým predchádzal úvodný Workshop “SAP C/4HANA Suite” konaný v marci minulého roku. Workshopy sú primárne určené pre vybraných developerov, ktorí boli nominovaní ich nadriadeným. Cieľom je časovo nenáročným spôsobom vyškoliť interných developerov v problematike SAPUI5 a Fiori tak, aby po ukončení tejto série školení boli schopní samostatne vytvárať alebo rozširovať SAPUI5/Fiori aplikácie. Jednotlivé školenia na seba nadväzujú a náročnosť sa postupne zvyšuje. Postupuje sa chronologicky od prezentácie jednotlivých SAP produktov, cez vytvorenie vlastnej OData služby, až po vytvorenie zákazníckej SAPUI5/Fiori aplikácie s využitím najčastejších ovládacích prvkov, aké sa vyskytujú aj v aplikáciách dodávaných priamo od SAP. Všetky Workshopy sú nahrávané a dostupné, vrátane všetkých podkladových materiálov a je možné sa k danej problematike kedykoľvek vrátiť

V začatej tradícií by sme chceli pokračovať aj do budúcna a už teraz je na budúci rok pripravených niekoľko zaujímavých tém ako napr. Séria programovania v SAP Cloud Applications Studio či CDS Views v S4HANA.

Michal Babinec, SAP Developer

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Zvyšovanie odbornosti zamestnancov ako kľúčová priorita