Prehľad a automatizácia. Nové ERP sa firme oplatí časovo aj finančne

Spoločnosť ENGIE Services a.s. bude využívať najmodernejšie cloudové ERP riešenie.

Komplexný a plne integrovaný prístup k strategickým informáciám, lepšia integrácia procesov v rámci firmy, ale i so zákazníkmi a viac možností automatizácie – to všetko získala spoločnosť ENGIE Services a.s. nasadením systému SAP S/4HANA. Najmodernejšie cloudové ERP riešenie slovenskej pobočke i jej materskej spoločnosti výrazne uľahčuje prijímanie správnych prevádzkových rozhodnutí a zvyšuje efektivitu podnikových procesov. O jeho implementáciu sa postarala spoločnosť GD-TEAM.

Štandardy riešenia definovala centrála spoločnosti vo Francúzsku s využitím existujúcich komponentov SAP riešenia v nemeckom ENGIE. To prinášalo veľké nároky na komunikáciu a koordináciu konzultantov v priebehu všetkých projektových etáp. Napriek tomu sa podarilo zvládnuť celú implementáciu bez obmedzenia bežnej činnosti zamestnancov slovenskej pobočky. Naviac nasadenie cloudového SAP S/4HANA prebiehalo aj kvôli pandémii iba na diaľku.

Istota na dlhé roky

Ide o veľmi robustný a moderný systém, ktorý má garantovanú podporu a možno ho jednoducho škálovať podľa potrieb koncových používateľov. Zákazník má istotu, že po mnoho rokov bude mať k dispozícii to najmodernejšie a najvýkonnejšie riešenie na trhu,“ vysvetľuje Radoslav Majerský, Sales & Delivery manažér z GD-TEAM. Jadro SAP S/4 HANA zostalo zachované, lokálne prispôsobenia sa týkali hlavne biznis špecifík ENGIE Services na Slovensku a nevyhnutných integrácií na prevádzkové systémy tretích strán. „Tento prístup je v našich podmienkach unikátny, zákazník sa snažil prispôsobiť korporátnym štandardom a to mu v celom procese ušetrilo čas aj peniaze.

To však nie sú hlavné benefity. Tie spočívajú predovšetkým v garancii, že všetky finančné informácie, ktoré zo systému firma získava, sú správne, odrážajú reálny stav a zodpovedajú medzinárodným štandardom. Reporting výstupy sú prispôsobené na mieru, k dispozícii ich má nielen lokálny, ale aj globálny manažment a to aj vďaka konsolidácii dát.

Prebiehajú automaticky a sú online, čo uľahčuje okamžité prijímanie rozhodnutí na úrovni vedenia spoločnosti. Zároveň nám odpadlo množstvo manuálnej práce a vypĺňania údajov do tabuliek,“ vysvetľuje Michal Trnovský, Innovations and Development Director, ENGIE Services. „V súčasnosti používa systém iba jedna entita zo skupiny ENGIE na Slovensku, v budúcnosti však uvažujeme s postupným nasadením v ďalších dcérskych spoločnostiach. S tým súvisí aj konsolidácia účtovníctva, výkazníctva a hlbšia integrácia s procesmi materskej spoločnosti, napríklad s centrálnym procesom obstarávania.

Vďaka využitiu cloudu odpadli ENGIE Services na Slovensku starosti o systémové prostredie a o hardvér. Využívajú pritom kapacity, ktoré má spoločnosť v Nemecku.

Cloud znamená menej starostí

Veľkou výzvou bola samotná robustnosť realizácie projektu. „Takáto komplexná implementácia SAP S/4HANA systému bola možno vôbec prvou svojho druhu na území Slovenska. Pre celý tím ako na strane klienta, tak aj na strane implementačného partnera, to predstavovalo veľkú výzvu v odbornej oblasti, no hlavne v schopnosti a spôsobilosti komunikácie s pracovníkmi zastrešujúcimi existujúce implementácie vo Francúzsku a Nemecku,“ vysvetlil Róbert Strnad, projektový manažér GD-TEAM. „Napriek tomu bol celý proces až nadpriemerne hladký,“ potvrdil Michal Trnovský, ktorý projekt koordinoval na strane ENGIE Services na Slovensku.

Preladenie sa z pôvodného systému na SAP S/4HANA bolo veľmi rýchle. „Pri tak veľkej zmene neraz firmy narážajú na odpor vlastných zamestnancov. My sme podobný problém nemali, kľúčoví používatelia chápali, že nový systém bude pre nich prínosný. A to výrazne uľahčilo prácu nám i implementátorovi,“ tvrdí Peter Lempeľ, CFO a člen predstavenstva ENGIE Services. Aj preto celý proces pri zapojení ľudí a kapacít z troch krajín zbehol len za sedem mesiacov.

Implementácia pod taktovkou GD-TEAM zahŕňala šesť kľúčových SAP S/4HANA oblastí: FI (Finance), AM (Asset Management), CO (Controlling), PS (Project System), MM (Material Management), SD (Sales and Distribution) a základné nastavenia v oblasti HR (Human Resources).

SAP S/4HANA je moderný ERP systém, ktorého nepopierateľnou výhodou je vysoká dostupnosť podpory na trhu a jednoduché umiestnenie v cloude. Prinesie nám ďalšie zefektívnenie a štandardizáciu podnikových procesov a automatizáciu reportingových aktivít smerom k nadradeným organizačným zložkám. Podobne ako ISO certifikácia, tak aj implementácia SAP S/4HANA štandardov potvrdzuje spoľahlivosť firmy v očiach našich zákazníkov. Práve možnosť lepšej integrácie procesov so zákazníkmi používajúcimi SAP systémy nám umožní automatizáciu činností súvisiacich s objednávaním a akceptovaním dodávok našich služieb, bez potreby ďalšej papierovej komunikácie,” uzatvára Peter Lempeľ.

Zdroj:https://www.energie-portal.sk/Dokument/cloudove-erp-riesenie-sap-s4hana-pre-engie-services-108244.aspx

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Prehľad a automatizácia. Nové ERP sa firme oplatí časovo aj finančne