asobi

Podpora pre deti s rečovými problémami

ASOBI znamená po japonsky „hra“, pričom je považovaná za dominantnú vývinovú aktivitu v procese osvojovania si komunikačných schopností a jej výhodou je, že dieťa prirodzene motivuje. Preto sa tešíme, že sme mohli podporiť deti s ťažkosťami v oblasti reči, ktoré navštevujú práve túto špeciálnu škôlku.

V škôlke ASOBI sa venujú deťom so širokým spektrom problémov, ktoré sa prejavujú ťažkosťami v oblasti expresie reči, častokrát sa nejedná len o zlú výslovnosť, ale o množstvo iných problémov, ktoré deťom spôsobujú rečové problémy.
Pretože dieťa, ktoré nehovorí, alebo hovorí nezrozumiteľne, je v nevýhode a je preň frustrujúce, že mu jeho okolie nerozumie. Dieťa s poruchou reči môže byť dospelými, alebo inými deťmi podceňované, hodnotené ako podpriemerné alebo vývinovo oneskorené.

Škôlka formou hry poskytuje deťom základ pre vývin jazykových a rozumových schopností. V škôlke pracujú len špecialisti pre raný a predškolský vývin, ktorí sa kontinuálne vzdelávajú v oblasti vývinu dieťaťa.
V predškolskej triede poskytujú komplexnú prípravu detí na školskú dochádzku, a to nie len po vedomostnej stránke.
ASOBI vychádza z myšlienky kombinácie a stimulácie neuromotorického a psychomotorického vývinu dieťaťa, t.j. stimulácia hrubej motoriky, jemnej motoriky, oromotoriky a stimulácie vestibulárneho systému.
Škôlka pravidelne zabezpečuje (v rámci možností) pre deti kultúrny program, ako napr. rôzne vystúpenia (divadielko, šašo, koncert), návštevy kultúrnych ustanovizní (knižnice, múzeum). No predovšetkým sa venuje rozvoju dieťaťa po všetkých stránkach, s dôrazom na tie, v ktorých dieťa zaostáva.

Tím odborníkov (logopéd, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg) sa denne venujú deťom v skupine ale aj individuálne, aby deti mali tú najlepšiu starostlivosť. A ich výsledky sú badateľné a hmatateľné v prípade každého dieťaťa, ktoré škôlku navštevuje.
Vďaka štatútu zdravotníckeho zariadenia mohla škôlka plne fungovať aj počas jednotlivých COVID lockdownov a tým zabezpečila deťom kontinuálnu starostlivosť, aby “nestratili” drahocenný čas na rozvoj v útlom veku.
Viac informácií o škôlke nájdete aj na jej stránke asobi.sk, alebo na FB profile ASOBI.

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Podpora pre deti s rečovými problémami