Spojená škola Čadca

Autizmus neprehliada ani GD-TEAM

Stali sme sa partnerom ZŠ pre žiakov s autizmom, pretože autizmus je celospoločenský problém. Patrí k neurovývinovým ochoreniam a je výzvou pre nás všetkých ostatných. V dnešnej dobe sme atakovaní nekvalitnou stravou, nezdravou pôdou a vzduchom, a tým pádom sa stávame senzitívnymi na rôzne chemické látky, ktoré ovplyvňujú náš genetický kód a spôsobujú tak mnohé ochorenia už dávno predtým než sa  nám narodia deti. Preto je výzvou pre nás všetkých tieto deti  neodsúvať, a začleniť ich do spoločnosti v čo možno najväčšej možnej  miere.
Základná škola pre žiakov s autizmom je určená práve pre žiakov s poruchami autistického spektra, ktorí sa nedokážu vzdelávať klasickým spôsobom v škole bežného typu. Škola im zabezpečuje primeraný špeciálno-pedagogický servis a vhodné výchovno-vzdelávacie podmienky na eliminovanie problémového správania a osvojenie si socializačných zručností. V autistických triedach spolu s učiteľmi pracujú aj asistenti učiteľa. V triede sú 4 žiaci. Triedy sú vybavené moderným nábytkom, učebnicami, didaktickými, senzorickými a relaxačnými pomôckami, počítačmi, tabletmi a interaktívnou tabuľou. Sme radi, že aj takto  GD-TEAM vedel pomôcť k  zlepšeniu edukačného procesu autistických detí.

KATEGÓRIE ČLÁNKOV

NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Share on facebook
Zdieľaj na facebook
Share on twitter
Zdieľaj na Twitter
Share on linkedin
Zdieľaj na linkedin

Spokojní klienti

Kontaktujte nás

Kontakt

Naše pobočky

Office Pezinok
Šenkvická cesta 3
902 01 Pezinok

Office Bratislava
myhive TOWER 1
Vajnorská 100A
831 04 Bratislava

Office Žilina
Framborská 19
010 01 Žilina
Office Košice
BC Rozvojová, Rozvojová 2
040 11 Košice

Kontaktujte nás

Kontakt

Autizmus neprehliada ani GD-TEAM